Wichtige Informationen zu Auktionen, klicken Sie hier ...

Pøipravujeme

Totální Aukce Aleš Truhláø

Z dùvodu ukonèení chovatelské èinnosti bude nabídnut celý kompletní závodní tým.
Aukce bude spuštìna po ukonèení aukcí Talent Quatro.