Vysekal Vojtěch oferuje 10 gołębi..
Oficjalny koniec aukcji 29.03.2020 21:00 (zakończono)

Poprzednia aukcja